TR

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

Sayın Ortaklarımız,

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.’nin Saray Mah. Sanayi Cad. A Blok No: 56 İç Kapı No:1 Ümraniye / İstanbul adresinde 09.02.2024 tarihinde saat 10:00’da gerçekleşecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ile esas sözleşme tadil metni, aşağıda bilginize sunulmaktadır. Genel Kurula ilişkin çağrı, pay sahiplerine ayrıca iadeli taahhütlü mektup ile yapılmıştır.

Anılan toplantıya katılımınızı temenni ederiz.

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.

TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi;

2. Şirket Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 8 numaralı maddesinin tadili hususunun görüşülmesi;

3. Şirket sermayesinin artırılması ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6 numaralı maddesinin tadili hususunun görüşülmesi;

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi;

5. Dilek ve temenniler ve kapanış.

Benzer Blog Yazılarımız

Benzer Blog Yazılarımız