TR

Çevre Dostu Araç Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Sera gazı salınımı, küresel ısınma, iklim değişikliği gibi birçok çevre sorununun yaşandığı günümüzde çevre dostu malzemeler, araçlar, kaynakların kullanımı önemlidir. Çevre kirliliğine sebep olan en önemli etkenlerden birisi de trafikte kullanılan fosil yakıtlara bağlı olarak oluşan karbon salınımıdır. Atmosfer biriken karbon emisyonları nedeniyle hava kirlenerek insan sağlığına zararlı hale gelir. Bu nedenle, trafikte çevre dostu araçların daha fazla kullanılması gereklidir. Çevre dostu araçlar ve özelliklerine gelin birlikte bakalım.

Fosil Yakıtlı Araçların Çevreye Zararları Nelerdir?

Otomotiv endüstrisi günümüzde fosil yakıtlı araçlar ve elektrikli, hibrit araçlar olmak üzere farklı üretimler yapar. İklim değişikliğine karşı çevre dostu araç üretimi amacıyla elektrikli, hibrit araçlara yönelim vardır. Ancak karbondioksit salınımı yapan fosil yakıtlı, geleneksel motorlardan da vazgeçilmiş değildir. Dizel ve benzinli araçların çevreye zararları bilinen bir gerçektir. Ayrıca fosil kaynaklı araç kullanımı sadece sera gazı etkisi, iklim değişikliği ile sınırlı kalmaz. Hava kalitesini de düşürür. Dizel ve benzinli araçlar üzerine yapılan araştırmalarda dizel motordan kaynaklı oluşan karbon emisyonlarının benzinli araçlara göre % 16 daha az olduğu belirtilir. Ancak, benzinli araçlarda ortaya çıkan emisyonlarda karbondioksit gazlarını filtrelemek bir dereceye kadar mümkündür. Dizel araçlarda ise karbondioksit gazının yanı sıra NOx ve yanmamış hidrokarbonlar da atmosfere salınır. Bunun yanı sıra NOx nitrojen gazlarını filtrelemek de mümkün değildir. Fosil yakıtlı araçların çevreye zararlarını en aza indirgemek için bunlar yerine çevre dostu araçların tercih edilmesi önemlidir.

Çevre Dostu Araç Nedir?

Çevre dostu araçlar, üretimi ve kullanımı sırasında doğada kirliliğe sebep olmayan, tabiat açısından olumlu çevresel etkilere sahip araçlardır. Araçların çevre dostu olarak tanımlanması için iki temel kriteri karşılaması gereklidir. Temel kriter; aracın doğayı ve çevreyi zarar vermemesidir. Bunun yanı sıra, insan sağlığı ve hayvan sağlığı açısından zararlı etkilerin azaltılmasıdır.

Çevre Dostu Araçların Özellikleri Nelerdir?

Fosil yakıtlarla çalışan benzinli ve dizelli araçların karbon salınımı yapmaları nedeniyle çevre üzerinde zararı fazladır. Atmosferde fazla karbon gazı birikmesi sera gazı oluşmasına neden olarak küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi sorunları tetikler. Çevre dostu araçların en önemli özelliği karbondioksit gazı salınımlarını azaltmasıdır. Böylece, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz çevresel etkileri minimize etmesidir. Nitekim çevre dostu araçlarda yakıt olarak benzin ve dizel kullanılmaz. Çevre dostu araçlar  elektrikli veya hibrit araçlardır. Ayrıca, fosil kaynaklarla çalışmayan bu araçlar yakıt tasarrufu da sağlar. Fosil yakıtlar hem pahalı hem de sınırlı kaynaklardır. Bundan dolayı, elektrikli araç fosil yakıtlara göre daha yenilenebilir kaynaklarla çalışır ve daha ucuz enerji tüketimi yapar.

Çevre Dostu Elektrikli Araçlar Neler Vadediyor?

Doğa dostu araç denildiğinde akla ilk gelen seçenek elektrikli araçlardır. İnsan sağlığı ve çevre açısından çevre dostu elektrikli araçlar önemli avantajlar sağlar. İleri teknolojinin hayata kattığı en önemli yenilikler arasında yer alan elektrikli araçlar, fosil yakıtlarla çalışmadığı için egzoz borusu ile üretilmez. Karbon veya diğer zehirli gaz salınımlarına yol açmaz. Nitekim kentsel hava kirliliğini azaltıcı etki yapar. Bunun yanı sıra, benzinli ve dizelli araçlara göre daha sessiz çalıştığı için şehir içinde gürültü kirliliğini de azaltır. Doğa dostu elektrikli araçların çevresel açıdan birçok yararı olmasına rağmen yaygınlaşması noktasında bazı sorunlar vardır. Elektrikli araçların üretim maliyetinin yüksek olması, şarj istasyonlarının az olması, bataryanın şarj edilmesinde yaşanan vakit kaybı, gereksinimleri karşılamayan düşük menzil elektrikli araçların fosil yakıtlılara göre yaygınlaşmasını engelleyen nedenlerdir. Otomotiv endüstrisinin sağladığı yenilikler ile hibrit araçlarda optimum alternatifleri sunmasıyla tercih edilebilir konumdadır.

Benzer Blog Yazılarımız

Benzer Blog Yazılarımız