TR

Enerji Tasarrufu Nedir? Nasıl Yapılır?

Enerji, iş yapabilme gücü olarak ifade edilir. Üretimin temeli enerji kaynaklarıdır. Küreselleşen dünyanın en önemli sorunlarından birisi ise enerjidir. Hem pahalı tedarik edilmesi hem de doğal kaynakların tüketilmesi gibi sorunlar enerji tasarrufunu gündeme getirir. Enerji tasarrufu yapılarak tüketiminin azaltılması için birçok  yöntem vardır. Ancak bu yöntemlerin uygulanmasından önce tasarruf etme bilincinde olmak gereklidir. Enerjinin gerekliliği, enerji tasarrufunun çevre üzerindeki olumlu etkilerinin farkında olmak önemlidir. Enerji tasarrufu nedir, nasıl yapılır gelin birlikte bakalım.

Enerji Tasarrufu Nedir?

Enerji tasarrufu, faaliyetler sırasında harcanan enerji tüketiminin minimize edilmesidir. Doğal ve fosil kaynaklardan sağlanan enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Yaşam boyunca kullanılan enerji kaynakları; kömür, petrol gibi fosil yakıtlar, çeşitli kaynaklarla üretilen elektrik, doğal gazdır. Enerji tasarrufu ile tükenme tehlikesi olan doğal kaynakları verimli kullanarak israf etmemek önemlidir. İnsan yaşamının devamı için gereken üretimde aynı işi daha az enerji kullanarak yapmak tasarrufun gereklerindendir. Enerji kayıplarını önlemek çevre sorunlarının azaltılması açısından da önemlidir. Doğal kaynak tüketiminin minimize edilmesi daha sürdürülebilir yaşam şartlarının hazırlanmasını sağlar. Aynı zamanda yükselen maliyetlerin azaltılmasına da yardımcı olur.

Enerji Tasarrufu Nasıl Yapılır?

Enerji tasarrufunun ilk aşaması, harcanan enerjinin azaltılması, israftan kaçınılmasıdır. Kullanılmayan suyun, elektriğin, doğal gazın kapatılarak fazla tüketiminin önlenmesidir. Aynı iş için gerekenden daha az enerji kullanılmasıdır. Bunun için son teknoloji ürünleri ile enerji tasarrufu sağlayan araçların her alanda kullanılmasıdır. Su tüketimini azaltan hava kabarcıklı bataryaların tercih edilmesi,  elektrik tüketimini azaltan LED ampullerin tercih edilmesi günlük yaşamda enerji tasarrufu sağlamaya yarayan en temel faaliyetlerdir.

Enerji tasarrufunda enerji tüketiminin azaltılmasının yanı sıra kaynaklarda önemlidir. Enerjinin sınırlı, tükenme riski olan doğal kaynaklardan üretilmesi yerine yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmesi tasarruf açısından temel etkendir. Kömür, petrol gibi sınırlı kaynaklardan elektrik üretimi yerine rüzgar, güneş, jeotermal, hidrolik, biyokütle, hidrojen ve dalga enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi gerekir.

Enerji Tasarrufunda Yenilenebilir Enerjinin Önemi

Yenilenebilir enerji kaynakları, sınırlı kaynaklar gibi çevre kirliliğine neden olmaz. Ayrıca, tükenme riski olmadığı için de sürdürülebilir enerji sağlanması açısından yüksek potansiyel sağlar. Güneş enerjisinin kullanımını sağlayan fotovoltaik paneller ile elektrik ve sıcak su sağlanabilir. Rüzgar tribünleri ile kinetik enerji elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Jeotermal enerji elektrik üretiminde ve ısıtma amacıyla kullanılabilir. Hidrolik ile su gücünde yararlanılarak elektrik üretmek mümkündür. Biyokütle ise atık haline gelen maddelerin (bitkisel yağ atıkları, tarımsal atıklar, hayvansal atıklar) değerlendirilerek işlenmesi ile enerji üretilmesidir. Biyokütle enerjisi üretmek için termokimyasal (yakma, gazlaştırma, sıvılaştırma), biyokimyasal (fermantasyon, biyogaz),  fizikokimyasal (biyodizel), fiziksel (parça boyutu küçültme, yoğunlaştırma) gibi yöntemler kullanılır. Yenilenebilir enerji temiz ve tükenmez enerji kaynakları olduğu için enerji tasarrufu açısından birçok avantaja sahiptir.

Enerji Tasarrufunun Yararları

Enerji tasarrufu, üretimde kaliteyi azaltmadan tüketilen enerjinin azaltılmasıdır. Enerji tasarrufu sağlarken kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden sağlamak önemlidir. Enerji tasarrufu, kaynakların verimli kullanılması ile doğrudan ilişkilidir. Gelişmiş enerji tasarrufu sağlayan teknolojilerin tercih edilmesi, daha verimli yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, enerji geri kazanımları sağlayan yöntemlerin kullanılması tüketimi aza indirmeyi sağlar. Enerji tasarrufunun yararları ise şu şekildedir:

  • Doğal kaynakların tüketilmesini azaltır.
  • Enerji için yükselen maliyetler azalır.
  • Yenilenebilir enerji kaynakları ile daha temiz bir çevre elde edilir.
  • Fosil enerji kaynaklarının azaltılması zararlı gaz emisyonlarını azaltır.
  • Atıkların enerji kaynağı olarak kullanılmasına imkan tanır.
  • Küresel ısınma, sera gazı etkisi, çevre kirliliği, iklim değişikliği gibi olumsuz çevresel etkiler azaltılabilir.

Siz de yakıt tüketiminden tasarruf sağlayarak sürdürülebilir enerji ile şehir içi bir yerden başka bir yere seyahat etmek için BinBin araçlarını kullanabilirsiniz. Böylelikle hem enerji tasarrufu sağlayabilir hem de sürdürülebilir enerji ile çevreye katkıda bulunabilirsiniz.

Benzer Blog Yazılarımız

Benzer Blog Yazılarımız