TR

Mikromobilitenin Geleceğe Etkisi Nasıl Olacak?

Ulaşım, insan ve yük mahiyetindeki nesnelerin mekânlar arasında yer değişimini ifade eden çok boyutlu bir kavramdır. Ulaşımın ne kadar sürede, hangi hızda gerçekleştiği, maliyetinin ne olduğu ve güvenli bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediği gibi hususlar ulaşımın boyutları arasında yer alır. Ulaşımın başından sonuna kadar geçen sürede söz konusu olan diğer bir husus ise hareketliliktir. Hareketlilik ulaşımın tamamlanabilmesi için yaşanan yaya olarak başlayan ve yine yaya olarak biten bir enerji harcama durumudur. Zamanla ulaşımın hareketlilik boyutunun zaman, hız, maliyet boyutları ile birlikte en aza indirgenmesi ile ilgili bir kavram ortaya çıkmıştır. Mikromobilite yani mikro hareketlilik denilen bu kavram gelecekte yerküre ve sosyoekonomik hayat için önem arz eden birçok konuyu etkileme potansiyeline sahiptir.

Mikromobilite Nedir?

Bireyler ulaşımın gerçekleşebilmesi için bedenlerinin harcadığı enerjinin mümkün olduğunca az olmasını amaçlar. Bu amaçla daha ilk çağlarda su üzerinde salların yapılması, karada at ve eşek gibi hayvanların evcilleştirilmesi gibi çalışmalar yapılmıştır. Bu süreç günümüzde, akıllı ulaşım teknolojileri kullanarak bulunulan konuma taşıt getirtebilme ve bu konuma yakın olan kullanıma hazır ulaşım araçlarından haberdar olma gibi bambaşka bir seviyeye gelmiş durumdadır. Ulaşımın bu tarihsel sürecinde gerçekleşen hemen hemen her gelişme aslında ulaşım faaliyeti esnasında insan bedeninin hareketini minimize etmeye ve ulaşımın daha kısa sürede gerçekleşmesini sağlamaya odaklıdır.

Ulaşım süreci boyunca insan bedeninin hareketini ve harcanan zamanı minimize etme odaklı gelişmeler, ulaşım araçlarının boyutlarının ve harcadığı enerjinin de minimize edilmesi gibi gelişmelere eşlik etmiştir. Bu gelişmeler ulaşımın hem zaman maliyetini hem de parasal maliyetini etkilemiştir. Yani daha az zaman ve enerji harcayarak hem maliyeti hem de bedensel hareketi minimize etmek mümkün hale gelmiştir. Kent içi ulaşımda özellikle kısa mesafelerde birçok boyutu minimum düzeyde gerçekleşen bu hareketliliğe mikromobilite denmektedir. Bisiklet ve ayakla itmeli scooterlar gibi basit mekanizmalı tekerlekli araçların hareketinin, istendiğinde fiziksel kuvvet yerine elektrik enerjisi ile sağlanması fikri, mikromobilitenin hızla yaygınlaşmasını sağlamıştır.

Mikromobilite ve Gelecek

Birçok kentte ulaşım altyapısının kaldıramayacağı oranda motorlu taşıt kullanımı gerçekleşmektedir. Bu durumun sebep olduğu trafik sıkışıklığı, park problemi, gürültü kirliliği ve fosil yakıt kaynaklı hava kirliliği problemleri oldukça ciddi seviyelere gelmiş durumdadır. Mikromobilite taşıtları orta ve makro düzeydeki ulaşım için kullanılan motorlu taşıtların sebep olduğu zararların ve sorunların çözümlenmesi adına yapılan arayışların sonucudur. İnovatif yaklaşımların özellikle kent içi ulaşımda esnek, pratik, çevreye duyarlı, sürdürülebilir, düşük maliyetli taşıtların ve ulaşım şeklinin gelişmesini sağladığı görülmektedir. Mikromobilite bakış açısında asıl amaç genellikle ulaşımda özel araç kullanma talebini daha sürdürülebilir ve pratik çözümler ile azaltmaktır. Bu çözümler özel araçlardan daha hafif, daha küçük, kolay ulaşılabilir ve düşük hızlarda hareket edebilen taşıtlarla mikro düzeyde gerçekleşebilmektedir.

Mikromobilite taşıtlarının kullanım oranının artmasıyla özel taşıtların sebep olduğu birçok trafik sıkışıklığı ve otopark yetersizliği gibi problemlerin azaldığı dikkatleri çekmektedir. Mikromobilitenin yapılacak planlı çalışmalarla gelecekte çok daha fazla olumlu sonuç doğurma ihtimali yüksek olarak görülmektedir. Öngörülen diğer olumlu sonuçlar arasında başta yaşam kalitesinde iyileşme, bedensel ve ruhsal sağlık problemlerinde azalma gibi durumlar yer alır. Sera gazı seviyesinde azalma ve dolayısıyla hava kalitesinin artması gibi sonuçları nedeniyle, sürdürülebilirlik konusunda da birçok otorite aynı görüşleri paylaşmaktadır. Fosil yakıtlı araçlarla gerçekleştirilen kentsel hareketliliğin azaltılmasının sera gazı seviyesini önemli ölçüde düşüreceği gerçeği mikromobilitenin düzeyinin artırılması gerekliliğini ortaya koyuyor.

Birçok yerel yönetim sağladığı faydalar nedeniyle mikromobilite araçlarının kullanımını teşvik ediyor ve gerekli altyapıyı hazırlamaya çalışıyor. Hatta Dünya’nın çeşitli yerlerinde bu araçlardan daha fazla fayda sağlayabilmek için toplu taşıma sistemleri ile entegrasyon çalışmaları yürütülüyor. Şehir yönetimleri ve mikromobilite hizmet sağlayıcıları giderek artan miktarda buna benzer ortak projeler yürütüyor. Bu işbirliklerinin artması mikromobilitenin daha da yaygınlaşmasını sağlayabilir. Sera gazı salınımını minimize eden araçların kullanımı ile kentsel hareketlilik kaynaklı çevre kirliliğinin azaldığı, trafik ve otopark probleminin yaşanmadığı ve yaşam kalitesinin yükseldiği bir gelecek inşa etme hayali gerçeğe dönüşebilir. BinBin bu hayalin gerçeğe dönüşmesi için çevreye duyarlı ve keyifli yolculuklar yapabilmenizi sağlayan araçlarla pek çok kentte hizmet veriyor. Siz de seyahatlerinizde BinBin tercih ederek sürdürülebilir bir ulaşım hedefine katkıda bulunabilir, kentlerin sakin ve trafiksiz yollarında keyifli yolculuklar yapabilirsiniz.

Benzer Blog Yazılarımız

Benzer Blog Yazılarımız