TR

Temiz Enerji Nedir? Temiz Enerji Kaynakları Nelerdir?

Temiz enerji, sürdürülebilir ya da yeşil enerji olarak da bilinir ve hiç tükenmeyen enerji kaynaklarından üretilen enerjidir. Örneğin hidroelektrik, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve biyokütle temiz enerji kaynaklarıdır ve çevresel etkisi hiç olmayan ya da çok az çevresel faktörü bulunan enerji kaynakları için kullanılan ortak bir terimdir. Temiz enerji çevre dostudur ve iklim değişikliğine gri enerjiden çok daha az katkıda bulunur. Bu enerji formunu üretirken çevre üzerinde olumsuz etkisi olan çok az (varsa) madde salınır. Temiz enerji aynı zamanda yeşil elektrik olarak da bilinir. Öte yandan temiz enerji sürdürülebilirlik açısından oldukça önemlidir. Çünkü fosil yakıtlar, havayı, suyu ve biyoçeşitliği etkileyerek iklim değişikliklerine sebep olan kaynaklardır. Bununla birlikte fosil yakıtların tükenmesi de mümkündür. Temiz enerji kaynakları ise güneş ve rüzgar gibi tükenmeyecek kaynaklardan elde edildiği için hem çevresel anlamda faydalı hem de üretim konusunda zahmetsizdir.

Temiz Enerji Kaynakları

Yenilenebilir enerji kaynakları aynı zamanda temiz enerji kaynaklarıdır ve rüzgar, güneş, su ve jeotermal enerji bu tür enerji kaynakları için ideal örneklerdir. Asla tükenmezler, hava kirliliğine neden olmazlar ve CO2 emisyonları yoktur. Kömür, petrol ve gazın yanması iklim değişikliğine güçlü bir şekilde katkıda bulunurken temiz enerji kaynakları ise canlıların yaşamlarını tehdit edecek olumsuz bir etki yaratmaz.  Güneş, rüzgar ve jeotermal enerjinin yanı sıra daha pek çok temiz enerji kaynağı vardır. Gelin fosil yakıtlara alternatif olarak kulalnılabilecek çevreci enerji kaynaklara birlikte göz atalım.

Güneş Enerjisi

Güneş asla tükenmeyecek temiz bir enerji kaynağıdır. Güneş panelleri veya çatılara kurulan güneş enerjili su ısıtıcıları sayesinde güneşin enerjisini ek bir tesisat ya da masraf olmadan kullanmanız mümkündür. Çünkü güneş panelleri ışığı elektrik voltajına ve ardından elektriğe dönüştürür. Güneş panelleri, elektrik üretirken fosil yakıtlardan çok daha az CO2 ürettiklerinden iklim için idealdir. Sadece panellerin yapımında ve imhasında CO2 salınımı olur.

Rüzgar Enerjisi

Rüzgar enerjisi temizdir ve asla tükenmeyen bir kaynaktan gelir. CO2 emisyonları gri elektriğe göre 50 kat daha düşüktür. Rüzgar türbinleri havayı kirletmeden, iklime yük olmadan ve hammaddeleri tüketmeden elektrik üretir. Türbinin inşası, bakımı ve sökülmesi sırasında bir miktar CO2 salınır, ancak 3 ila 6 aylık işletimin ardından bir türbin halihazırda bu miktarda CO2 emisyonu tasarrufu sağlar.

Yel Değirmenleri

Yel değirmeni hem küçük hem de büyük ölçekte yapılabildiğinden bireysel kullanıma da uygun bir yeşil enerji çeşididir. Örneğin çatınıza kuracağınız küçük bir yel değirmeni ile tıpkı güneş panellerinde olduğu gibi kendi elektriğinizi üretebilirsiniz. Temiz enerji kaynaklarından biri olan küçük bir yel değirmeni, çevre için idealdir.

Biyokütle

İklim değişikliği nedeniyle güneş , rüzgar ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Temiz enerji kaynaklarından biri olan biyokütle yenilenebilir bir kaynaktır. Biyokütle aslında gıdadan inşaat malzemelerine kadar çok çeşitli şekillerde kullanılabilen her türlü malzemenin ortak adıdır. Biyokütlenin yakılması, fermente edilmesi veya gazlaştırılması yoluyla enerji üretilebilir. Hasattan sonra bitkilerin ve ormanın büyümesine izin verilir ve ardından tekrar hasat edilir. Bu şekilde her zaman biyokütle enerjisine sahip olunabilir. Yanan biyokütleden kaynaklanan CO2 emisyonları ise zamanla büyüyen bitkiler veya çoğalan ormanlar tarafından emilir. Biyokütle, kısa vadede iklim hedeflerine ulaşmanın önemli bir aracı olarak görülen bir enerji kaynağıdır.

Yeşil Gaz

İklim değişikliğini sınırlamak için doğalgaz gibi fosil enerji kaynaklarına veda etmek gerekir. Bu nedenle gaz olarak tabir edilse de fosil yakıt kullanılmadığı için yeşil gaz daha sürdürülebilir bir alternatiftir. Bu gaz, örneğin sebze, meyve ve bahçe atıkları ile gübrenin fermantasyonundan kaynaklanan biyogazdan yapılır. Yeşil gaz yapmak için öncelikle biyogaz gereklidir . Biyogaz, hayvansal veya bitkisel kökenli bir malzeme olan biyokütlenin gaza dönüştürülmesiyle yapılabilir. Ortaya çıkan biyogaz daha sonra saflaştırılır ve yeşil gaz üretmek için iyileştirilir. Yeşil gaz, doğal gazla aynı özelliklere ve kaliteye sahiptir.

Nükleer Enerji

Nükleer enerji, uranyumdan elektrik üretilmesi anlamına gelir. Bununla birlikte nükleer enerji üretimi rüzgar veya güneş enerjisi ile yaklaşık aynı miktarda CO2 salar. Fakat uranyum da sınırlı kaynaklar arasındadır.

Jeotermal Isı

Yeraltından gelen ısı, sürdürülebilir bir enerji şeklidir. Jeotermal ısı için yüzlerce metreden birkaç kilometre derinliğe kadar sondaj yapılması gerekir. Sıcak su derinliklerden pompalanır. Sıcaklığa bağlı olarak, bu ısı ısıtma veya elektrik üretimi için kullanılabilir.

Bu tür enerji kaynaklarının her biri fosil yakıtlardan kaçınmak ve CO2 salınımını sınırlamak için tercih edilir. Örneğin elektrikli scooterlar yeşil enerji tüketimini destekleyen araçlardır. Çünkü arabalar gibi fosil yakıt ile çalışmaz ve CO2 emisyonu da oldukça azdır. Kullanım esnasında kirletici unsurları bulunmadığından son derece çevreci ulaşım aracıdır. Siz de temiz enerji kullanımınızı artırarak sürdürülebilirliğe katkı sağlamak isterseniz güneş panelleri ile kendi elektriğinizi üretebilir ve BinBin uygulaması sayesinde elektrikli scooterlardan yararlanabilirsiniz.

Benzer Blog Yazılarımız

Benzer Blog Yazılarımız