TR

Türkiye'de Temiz Enerji Kullanımı

Son dönemde doğaya ve dünyanın doğal kaynaklarına karşı artan bilinç sayesinde birçok insan temiz enerji kullanımına yönelir. Peki temiz enerji nedir? Türkiye’de temiz enerji kullanılıyor mu?

Temiz enerji en genel tanımıyla yenilenebilir ve sıfır karbon emisyonlu kaynaklardan elde edilen enerjiye verilen addır. Temiz enerji, sera gazı (karbondioksit, azot oksit, metan, ozon) salınımına yol açmadığı için havayı kirletmeyen ve doğaya zarar vermeyen kaynaklardan üretilir.

Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, termal sulardan elde edilen jeotermal enerji ve bitkisel ve hayvansal atıklardan elde edilen biyoenerji, dalga ve gel-git enerjisi bunlardan bazılarıdır. Bu enerji kaynakları kendiliğinden tekrar oluştuğu için yenilenebilir enerji sınıfına girer. Bu kaynaklardan elde edilen enerjiler kullanıldığı zaman karbon gazı salınımı az miktarda olduğundan düşük emisyonlu ve çevre dostudur.

Dünyada var olan petrol, doğal gaz gibi enerji kaynaklarının her geçen gün daha fazla azalması nedeniyle ülkeler temiz ve yenilenebilir enerji kullanımına yönelir. Sürdürülebilirlik politikaları kapsamında insanların enerji ihtiyacını karşılayacak uygun fiyatlı ve güvenilir yöntemler olarak temiz enerji projeleri desteklenir. Ayrıca temiz enerji kullanımı tüm dünyanın hakim olduğu terimlerden olan iklim değişikliği sorunu ile mücadele etmek için önemli bir kaledir.

Türkiye’de temiz enerji kullanımı konusunda diğer devletlerde olduğu gibi büyük çaplı projeler yapılır. Tüm ülkelerin düzenli olarak bir araya gelmesi ile belirlenen politikalara uyum sağlamasının yanı sıra kendi belirlediği politikalar ile dünyanın bugün ve gelecekte yaşanabilir olması için çalışır. Bu aşamada ülkeler ve STK’lerin yaptığı projelerin halka yayılması politikanın başarı oranını artırır.

Türkiye’de Temiz Enerji Kullanımı ve Kaynakları

Türkiye’de temiz enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji ile ilgili ilk adımlar 2005 yılında çıkan Yenilenebilir Enerji Kanunu`na dayanır. 2011 ve 2020 yılları arasında ise Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı (YEEP) uygulanmıştır.

2013 yılında Türkiye yapılan çalışmalar sayesinde %29 ile dünya ortalamasının üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapmayı başarmıştır. 2015 yılında %32.5 yenilenebilir enerji üretimi seviyesine ulaşmıştır. Türkiye temiz enerji politikalarına göre; 2023 yılında üretilen toplam elektriğin %22'si hidroelektrik, %16'sı yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmesi hedeflenir.

Türkiye’de kullanılan temiz enerji kaynakları; hidroelektrik, rüzgar gücü, güneş enerjisi ve jeotermal enerjidir. Türkiye coğrafi şartları ve doğal yapısı nedeniyle yenilenebilir ve temiz enerji üretimi konusunda büyük bir potansiyele sahiptir. Ülkenin enerji tüketiminin kömür, doğal gaz ve petrol yerine temiz enerji kaynaklarına geçmesi dışa bağımlılığı azaltacağı gibi doğayı da korumaya yardımcı olur.

Türkiye’de Yeşil Enerji Potansiyeli

Türkiye’nin temiz enerji konusunda büyük bir potansiyele sahip olması bilinen bir gerçek olsa da bunu kullanmak konusunda yetersizdir. Fakat yapılan çalışmalar ve atılan adımlar ile her geçen gün enerji üretimi ve kullanımı konusunda hızlı bir gelişme gösterir. Halkın bilinçlenmesi ve temiz enerji kullanmaya yönelmesi ülkenin hem geleceği hem de ekonomisi açısından önemlidir.

Yeşil enerji olarak da bilinen ve yenilenebilir enerji kaynaklarına işaret eden yatırımlar her geçen gün Türkiye’de bireysel ve kamusal alanda kendini gösterir. Ülke politikaları yeni ve yenilenebilir enerji için yatırımlarına devam ederek 2022 yılında rüzgar enerjisi ile %53 bandına ulaşır.

Siz de Türkiye’de yeşil enerji atılımlarına destek olmak istiyorsanız bazı alışkanlıklarınızı değiştirmek ve küçük yatırımlar yapmak yeterli olur. Güneş enerjisi kullanmaya uygun olan bağ, bahçe tarla ve çatılarda sistem kurdurmak bunların başında gelir. Üstelik yasal olarak kendi tüketiminizden fazla enerji üretirseniz bunu satmanız da mümkündür.

Bireysel olarak yine karbon salınımını azaltmak ve temiz enerji kullanmak için elektrikli ulaşım araçlarını kullanabilirsiniz. BinBin elektrikli scooter ile kısa mesafe yolculuklarını yaparak fosil yakıt tüketimini azaltıp yeşil enerji kullanımıyla karbon ayak izinizi düşürebilirsiniz.

Benzer Blog Yazılarımız

Benzer Blog Yazılarımız