binbin
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI
Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. (“BinBin”) olarak, hizmetlerimizden yararlanan kullanıcılarımızın (“Kullanıcı(lar)”) kişisel verilerinin korunmasına ve gizliliğine önem vermekteyiz. Belirtmek isteriz ki, kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Bu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası (“Politika”), BinBin tarafından toplanan, saklanan, işlenen, paylaşılan ve aktarılan kişisel veriler hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. BinBin Kullanıcıları, bu Politika’nın kapsamındadır. BinBin Tarafından Toplanan Kişisel VerilerBinBin’in sağladığı hizmetlerden yararlanmanız durumunda aşağıdaki bilgileriniz toplanmaktadır: Hesap bilgileriniz, adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, telefon numaranız, verilmiş ise e-postanız ve ödeme kartı bilgileriniz. Uygulamanın kaydı ve kullanımı sırasında toplanan konum verileri (Bu bilgiler, servisimizin doğru çalışması ve e-skuterın harita üzerinde gösterilmesi için gereklidir.)E-skuterın konumu, rotaları ve durumu hakkındaki veriler (BinBin tarafından e-skuterı izlemek, BinBin’in mülkü ile ilgili yasadışı eylemleri belirlemek ve sağladığımız hizmetleri iyileştirmek için kullanılır.)Talep ve şikayet yönetimi verileri (yalnızca İletişim Formu’muzu doldurduysanız).Bu bilgiler sizlere sağladığımız hizmetlerin ifası amacıyla ve bu amaçla sınırlı olarak işlenmektedir.Bilgileri Kullanma AmaçlarımızBinBin, Kullanıcılar’a ilişkin topladığı bilgileri başlıca aşağıda belirtilen amaçlarla kullanmaktadır:BinBin tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Kullanıcılar’ın üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,Kullanıcı sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,  Faaliyetlerimizin yerine getirilmesi, sürdürülebilmesi, Hizmetlerimizi kullanıcıların tercih, kullanım alışkanlıkları ve ilgi alanlarına göre özelleştirmek, Ödemelere ilişkin finans ve muhasebe süreçlerini yürütmek,Kullanıcılar’ın bilgilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi, Amaçlarına uygun olarak KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
Kullanıcıların HaklarıKullanıcı olarak KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Bilgilerinizin Saklanması ve KorunmasıKişisel veriler, BinBin tarafından ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca ve hukuki yükümlülükleri doğrultusunda saklanmaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta (özellikle KVKK’da) bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler BinBin’in o veriyi işlerken yürüttüğü faaliyet ile bağlantılı olarak BinBin’in uygulamaları ile ticari teamüller doğrultusunda işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
İşlenme amacı sona ermiş kişisel veriler ile kişisel veri sahipleri tarafından silinmesi/anonimleştirilmesi talep edilmiş olan kişisel veriler, ilgili mevzuat ve BinBin’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. BinBin kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken ilgili mevzuatta öngörülen zamanaşımı sürelerini esas almaktadır. Bu amaç doğrultusunda saklanan kişisel verilere yalnızca ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman sınırlı kişiler tarafından erişilmekte olup bu amaç dışında başka bir amaçla erişilmemektedir. Bu sürenin sonunda da kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.


Bilgilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması
BinBin’e sağladığınız bilgiler, yalnızca KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için üçüncü kişilere aktarılabilir (örneğin teknik destek hizmetinin alınabilmesi amacıyla bilgilerinizin bu konuda hizmet veren firma ile paylaşılması gerekebilir). Bu kapsamda bilgileriniz, iş ortaklarımız ve ürün/hizmet tedariki kapsamında destek alınan tedarikçiler ile paylaşılabilecektir. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için bilgilerinizi paylaşmamız talep edildiğinde, bilgileriniz yetkili kişi, kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılabilecektir.Bilgilerinizin Doğruluğu ve GüncelliğiBinBin bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. BinBin, Kullanıcılar ya da BinBin ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi BinBin tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır.Üçüncü Taraflara Yapılan YönlendirmelerHizmetimiz üçüncü taraf sitelere bağlantılar içerebilir. Üçüncü taraf bağlantılarına tıklarsanız, harici bir siteye yönlendirileceksiniz. Harici siteler bizim tarafımızdan işletilmez. Bu sitelerin hizmet koşullarını ve politikalarını dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz. BinBin, üçüncü taraf sitelerin içeriğinden, hizmet koşullarından ve gizlilik politikasından sorumlu değildir.Mobil Uygulamada, Web Sitesinde ve Bu Politikada Yapılan DeğişikliklerBinBin, bu Politika üzerinde değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutmaktadır. Politika’nın güncel versiyonunu takip etmek, Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.İşlenen Verilerinize İlişkin HaklarınızElde edilen ve işlenen verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızı kullanmak için talebinizi, İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Saray Mahallesi Sanayi Caddesi No:56/1 Ümraniye, İstanbul adresine bizzat veya noter kanalıyla; binulasim@hs01.kep.tr adresine elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak; kvkk@binbinscooters.com adresine e-posta yoluyla iletmeniz durumunda, talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yine en geç 30 (otuz) gün içinde tarafınıza iletilecektir.