binbin
BİNBİN KULLANICI SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR
İşbu BinBin Kullanıcı Sözleşmesi ve ekleri (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) Saray Mah. Sanayi Cad. No: 56/1 Ümraniye, İstanbul” adresinde mukim (Yetki Belgesi Numarası: BKN.E-S.1113304.1) (MERSIS NO: 0742046609800017/ Vergi No: 7420466098-Alemdağ V.D.) “Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi (bundan böyle “BinBin veya BİNBİN” olarak anılacaktır) ile işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kişiler (bundan sonra “KULLANICI” olarak anılacaktır) ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.   İşbu Sözleşme’de; BinBin ve KULLANICI, ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.  
2. KONU VE KAPSAM
İşbu Sözleşme, BinBin mobil uygulaması üzerinden sunulan kiralama hizmetler’ine (bundan sonra “Hizmetler” olarak anılacaktır) ilişkin koşulları ve uygulamanın kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. İşbu Sözleşme’de düzenlenen koşulların KULLANICI tarafından kabul edilmemesi halinde, KULLANICI Hizmetlere erişemez ve Hizmetler’i kullanamaz. KULLANICI tarafından uygulama üzerinden Hizmetler’e erişilmesi ve/veya kullanıma başlanılması halinde, KULLANICI ve BinBin arasında akdi bir ilişki oluşturan işbu Sözleşme’deki tüm şart ve koşulların kabul edilmiş ve onaylanmış olduğu varsayılır. İşbu Sözleşme, Taraflar arasında yapılan önceki sözleşmelerin ve anlaşmaların yerine geçer. KULLANICI tarafından kronolojik sıra ile en son onaylanan sözleşme bir önceki sözleşmeyi mülga eder. İşbu Sözleşme’nin, mobil uygulama kullanılmaya başlanmadan önce BinBin web sitesi veyahut mobil uygulamasını ziyaret eden ve/veya herhangi bir şekilde kullanan KULLANICI tarafından dikkatlice okunması gerekmektedir. LÜTFEN HİZMETLER’E ERİŞİM SAĞLAMADAN VE HİZMETLER’İ KULLANMADAN ÖNCE BU HÜKÜMLERİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.  
3. TANIMLAR
İşbu Sözleşme’de aşağıdaki tanımlar geçerlidir:  
3.1 Taşıt/Taşıtlar: İşbu Sözleşme’de belirtilen koşullara uyulması şartı ile BinBin tarafından önceden arzı yapılan ve kullanıma sunulan elektrikli skuter/e-skuter tipi araçları ifade eder.  
3.2 Ücret: En fazla 24 (yirmi dört) saat kullanım karşılığında, KULLANICI’nın kullanım süresine göre belirlenen diğer ücretler (mesafe ücreti, hasar ücreti, cezalar vb.) hariç KULLANICI’nın ödeyeceği ücreti ifade eder.  
3.3 Hizmetler/Hizmet: BİNBİN tarafından sunulan hizmetler şunları kapsamaktadır; (i) BİNBİN-Elektrikli Skuter mobil uygulaması ve ona bağlı olan web sitesi, (ii) BİNBİN-Elektrikli Skuterlar, (iii) Tüm diğer ilgili ekipman, personel, servisler, uygulamalar, web siteleri ve BinBin tarafından oluşturulmuş veya sunulmuş bilgilerin tamamını ifade eder.  
3.4 Kurallar: KULLANICI’nın Hizmetler’i kullanımına ilişkin işbu Sözleşme’de yer alan veya BinBin’in web sitesi veya mobil uygulamasının başka bölümlerinde yayınlanan tüm kuralları içerir.  
3.5 Kullanıcı: BinBin tarafından sunulan Hizmetler’den yararlanmak için BinBin mobil uygulamasını kullanmak isteyen son kullanıcıyı ifade eder.  
3.6 Kişisel Bilgiler/Gizli Bilgiler: Kişi adı/soyadı, cinsiyeti, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi ve diğer bilgileri ifade etmektedir.  
4. GENEL KİRALAMA VE TAŞIT KULLANIMI
4.1 İşbu Sözleşme kapsamında sunulan Hizmetler’den yararlanmak için etkin bir KULLANICI hizmet hesabına (“Hesap”) kaydolmanız ve işbu Hesabı kullanmanız gerekmektedir. Bir Hesap’a sahip olmak ve Hizmetler’den yararlanmak için en az 15 (on beş) yaşında olmanız gerekmektedir. 15 (on beş) yaşın altında kalan kişilerin veli/vasi onayı ile BinBin Taşıtları’nın kullanılması hiçbir koşulda mümkün değildir. Hizmetler’e erişiminiz ve Hizmetler’i kullanımınız için kimlik doğrulaması ile talep edilebilir. KULLANICI, Kimlik kanıtı göstermeyi reddederse Hizmetler’e erişiminin ve Hizmetler’i kullanımının engellenebileceğini kabul eder. Ayrıca, KULLANICI’nın kimlik bilgilerini yanlış doldurarak sisteme kaydolunduğunun BinBin tarafından herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde KULLANICI’nın Hizmetler’e erişimi engellenir ve KULLANICI Hesabı kaldırılır ve işbu Sözleşme’nin 18. Madde hükmü uygulama alanı bulur.  
4.2 KULLANICI hesabı oluştururken BinBin’e en az bir tane geçerli ödeme şeklinin (kredi kartı veya kabul edilmiş bir diğer ödeme şeklinin) yanı sıra, ad-soyad, güncel adresiniz, cep telefonu numaranız ve yaşınız gibi bazı Kişisel Bilgiler’i vermeniz gerekmektedir. KULLANICI, Hesabında verdiği tüm bilgilerin doğru, eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, kabul edilmeyen veya geçerlilik tarihi dolmuş bir ödeme aracı girmesi veyahut doğru, tam ve güncel olmayan bilgileri sağlaması halinde, Hizmetler’e erişiminin ve Hizmetler’i kullanımının engelleneceğini kabul eder. BinBin tarafından KULLANICI’nın dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğunun herhangi bir yolla tespit edilmesi halinde yasal yollara başvuru hakkı saklı olup, BinBin uğramış olduğu zararı KULLANICI’dan tazmin eder.  
4.3 KULLANICI, “BinBin/bin bin” mobil uygulaması üzerinden konumuna en yakın Taşıt’a erişebilmektedir. Kullanıma başlayabilmek için mobil uygulama üzerinde bulunan barkodun (QR kodu) okutulması gerekmektedir. Yolculuk tamamlandıktan sonra KULLANICI, mobil uygulama üzerinden Taşıt’ı kilitleyeceğini ve Taşıt’ın fotoğrafını çekerek ve bunu sisteme yükleyerek yolculuğunu sonlandıracağını ve ayrıca BinBin uygulamasında gösterilen sınırların dışına çıkmayacağını taahhüt eder. BinBin, Taşıtlar’ın müsait olması koşuluyla hizmet verebilir, herhangi bir saat aralığında müsait Taşıt’ın mevcudiyetini garanti etmez. KULLANICI, diğer KULLANICILAR’ın hizmetten yararlanabilmesi için Taşıt’ı zamanında ve eksiksiz teslim edeceğini kabul ve taahhüt eder.  
4.4 Hizmetler’i kullanmak için gerekli olan veri ağı erişimini sağlamaktan KULLANICI tek başına sorumlu olduğunu kabul eder. KULLANICI, kablosuz internet erişimi olan bir cihazdan Hizmetler’e erişmesi halinde veya Hizmetler’i kullanması durumunda mobil ağ verilerinin kullanılacağının farkındadır ve bunu kabul eder. BinBin mobil uygulamasında sunulan Hizmetler’in kullanımı için gerekli olan yazılım ve/veya güncellemelerden KULLANICI kendisi sorumlu olduğunu kabul eder. BinBin, Hizmetler’in ve Hizmetler’in herhangi bir kısmının belirli bir yazılım ve/veya cihazla çalışacağını garanti etmez. KULLANICI, Hizmetler’de internet ve elektronik iletişim kullanımına bağlı olarak arızalar ve/veya gecikmeler meydana gelebileceğinin farkında olup işbu bu durumu en baştan kabul eder.  
4.5 KULLANICI, tek bir kullanıcıdır. BinBin ve KULLANICI işbu Sözleşme’nin tek taraflarıdır. KULLANICI, bireysel bir kullanıcı olup burada belirlenen tüm şart ve koşullardan tek başına sorumludur. KULLANICI, bulunduğu bölgedeki bir Taşıt’ı etkinleştirdiğinde, bu Taşıt’ı yalnızca kendisinin kullanacağını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, etkinleştirdiği bir Taşıt’ı hiçbir surette üçüncü kişilerin kullanımına vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI tarafından üçüncü kişilere kullandırılan Taşıtlar ve buna bağlı olarak oluşan diğer tüm zararlardan KULLANICI ve üçüncü kişi müştereken ve müteselsilen sorumlu olur.  
4.6 KULLANICI, Taşıt kullanmak için gerekli yetkinliğe sahip olduğunu en baştan kabul etmektedir. KULLANICI, Taşıt’ın kullanımına aşina olduğunu ve Taşıt’ı kullanmak için fiziksel ve/veya psikolojik olarak yeterli olduğunu kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, Taşıt’ı kullanmayı kabul ederek kişisel yaralanma, üçüncü şahıslarda meydana gelecek bedensel ve/veya fiziksel zararlar, ölüm veya mala zarar verilmesinden doğabilecek tüm sorumluluk ve riskleri gayri kabulü rücu olarak kabul eder. Herhangi bir sınırlama olmaksızın yağmur, sis, kar, dolu, buzlanma, sıcaklık değişimi veya şimşek düşmesi gibi olumsuz hava koşullarının bir Taşıt’ın çalıştırılmasını tehlikeli hale getirip getirmediğini belirlemekten tek başına KULLANICI sorumludur. KULLANICI, sürüş esnasında sürüş alışkanlığını ve fren mesafesini hava durumu, görüş mesafesi, çevresel faktörler ve trafik koşulları gibi diğer etmenlere göre ayarlamakla yükümlüdür.  
4.7 KULLANICI, Hizmetler’i kullanırken; çevreye, üçüncü kişilere ve diğer canlılara saygılı olacağını, Taşıt’ın işletimiyle ilgili hususlarda (sürüş kuralları, park kuralları vb.) yürürlükteki elektrikli skuter için mevzuatta öngörülen trafik kurallarına uyacağını ve bunlarla sınırlı olmaksızın elektrikli skuterlar için işbu Sözleşme’de ve mevzuatta düzenlenen tüm kurallara uyacağını, bu kurallara bağlı kalacağını kabul etmekte ve bu kurallara aykırı eylemi nedeniyle doğacak her türlü zarardan tek başına sorumlu olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Kullanıcı, Elektrikli Skuter Yönetmeliği’nde elektrikli skuter sürücülerinin uyacakları kurallara da uyacağını kabul ve taahhüt eder: E-skuterin; 1.Ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda sürülmesi, 2.Otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında sürülmesi, 3.İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi, 4.Yaya yollarında sürülmesi, 5.Başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürülmesi, 6.İzin alınarak yapılan gösteriler dışında, akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi, 7.Manevra için işaret verme halleri dışında tek elle sürülmesi, 8.Kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek ve yayalar, engelliler veya hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edilmesi, E-skuterde; 1.Diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken; karayolunu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunulması, 2.Sürücü dışında başka kişilerin taşınması, 3.Sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınması,  yasaktır.  
4.8 KULLANICI, Hizmetler’i sadece ve sadece yasal amaçlarla kullanacağını taahhüt etmektedir. Aksi halde oluşabilecek tüm zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu ve Hizmetler’in gayri kanuni işlerde kullanılması halinde işbu Sözleşme’nin 18. Maddesi uygulama alanı bulur. Ayrıca, KULLANICI bir daha BinBin kullanıcısı olamaz.  
4.9 KULLANICI, Taşıtlar’ın günün 24 saati, haftanın 7 günü ve yılın 365 günü boyunca hazır bulunmadığını kabul eder ve bilir. Taşıtlar aşağıda belirlenen azami kiralama süresinde kiralanmalıdır. Toplam Taşıt sayısı sınırlıdır ve BinBin tarafından Taşıt uygunluğu asla garanti edilmemektedir.  
4.10 KULLANICI, Taşıt’ı yalnızca BİNBİN tarafından belirlenen ve mobil uygulama ile sınırları gösterilecek olan üniversite kampüslerinde ve şehir içi bölgelerde kullanabileceğini kabul etmiştir. BİNBİN tarafından kampüslerde kullanılması öngörülen Taşıtlar’ın kampüs dışına çıkarılması yasaktır. İşbu Taşıtlar’ın KULLANICI tarafından kullanılması öngörülen bölgeler dışına çıkarılması halinde BinBin, Taşıt’ı erişime kapatacak olup aynı zamanda bu yükümlülüğe aykırı davranan KULLANICI’ya 20. madde uyarınca cezai işlem uygulanacağını kabul eder.
4.11 KULLANICI, Taşıt’ın kullanımı ve çalışmasına ilişkin kuralları takip etmek zorundadır. KULLANICI; ilgili mevzuat uyarınca, Taşıt’ın hususiyetini göz önünde bulundurarak, koruma başlığı (kask), gözü dış tesirlere karşı koruyacak veya görüşe engel olmayacak koruma gözlüğü, gece sürüşleri için reflektif işaretli giyecekler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere güvenli bir sürüş için gerekli ekipmanları kullanmakla yükümlüdür ve bunun sorumluluğu altındadır.  
4.12 KULLANICI, yukarıda bahsi geçen kurallara ek olarak güvenli bir sürüş için aşağıdaki kurallara uyacağını kabul eder:   Taşıt’ın hız denemesi, motor sporları ve benzeri etkinliklerde kullanılması yasaktır.  Taşıt ile toplu taşıma araçlarına binmek yasaktır.  Taşıt’ın hususi araçlarla taşınması yasaktır.  Taşıt kullanılırken cep telefonu, tablet, taşınabilir müzik oynatıcısı ya da dikkati dağıtabilecek herhangi bir cihazın ya da şeyin kullanılması yasaktır.  Alkol, ilaç, uyuşturucu veya güvenli sürüş yeterliliklerini engelleyebilecek ya da sekteye uğratabilecek ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir madde etkisi altındayken Taşıt kullanılmayacağını KULLANICI, kabul ve taahhüt eder.  Taşıt’ta herhangi bir ikinci kişi veya çocuk taşımayacaktır veya iki ya da daha fazla kişi ile sürüş gerçekleştirmeyecektir.  Taşıt, yolculuk bitiminde mutlaka kilitlenmelidir. KULLANICI tarafından Taşıt’ın kilitlenmediği durumlarda, yolculuk devam edecek olup yolculuk ücreti KULLANICI’dan tahsil edilmeye devam edecektir. Taşıt’ın kilitlenmemesi nedeniyle oluşabilecek kamu düzenini bozucu durumlar ile BinBin’in uğrayabileceği zararlardan KULLANICI tek başına sorumludur.  KULLANICI’nın Taşıt’ı kilit mekanizmasındaki bir sorun nedeniyle kilitleyememesi halinde derhal ve doğrudan BİNBİN ile iletişime geçmesi gerekmektedir. KULLANICI bu sürede Taşıt’ı korumakla yükümlüdür.  KULLANICI, yalnızca ve sadece BİNBİN tarafından sağlanan kilitleme mekanizmalarını kullanacak, bunun dışında herhangi bir şekilde ya da farklı bir kilitle Taşıt’ı kilitlemeyecektir. KULLANICI’nın güvenliğe ilişkin acil bir durumu olmaksızın Taşıt’ı belirtilen yöntem dışında (kısa direk, yangın musluğu, duba, refüj, kepenk, çöp konteyneri ve engelli yolları üzerine yapılan parklar vb.) herhangi bir şekilde ya da farklı bir kilitle kilitlemesi, Taşıtı kendine kilitlemesi veya Taşıt’ı başka bir taşıt üzerine kilitlemesi, Taşıt’ın kilitlenmeden bırakılmış olmasıyla aynı nitelikte olup KULLANICI bu ihlalinden kaynaklanan tüm zararlardan sorumludur.  KULLANICI, yolculuk tamamlandığında BİNBİN Taşıt’ını yürürlükteki trafik kurallarına, kampüste kullanım halinde kampüs kurallarına uygun şekilde kamusal görünür bir alana park etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.  Taşıt, Madde 4.10’da belirtilen yerlere mutlaka denge ayaklığı açılmış şekilde park edilmelidir. Taşıt onaylanmamış bir özel mülke, kilitli bir alana veya bunlar dışındaki herhangi bir özel alana park edilemez. Ayrıca Taşıt, devrilme tehlikesi barındıran yoğun trafikli bir bölgeye de park edilmemelidir. Taşıt, umuma kapalı bir bölgeye park edilemez. Taşıt, mutlaka umuma açık bir yerde görülebilecek bir şekilde park edilmelidir. KULLANICI tüm bu durumları ve kısıtlamaları bildiğini, bunların farkında olduğunu ve gerekli şekilde hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder.  Taşıt’ı belirlenen kurallara aykırı olarak onaylanmamış bir özel mülkiyet alanına, kamusal olmayan herhangi bir alana veya bunlar dışında diğer KULLANICILAR’ın erişimini engelleyecek herhangi bir alana park etmesi halinde doğacak tüm zararlardan KULLANICI sorumlu olur.  KULLANICI, Taşıt’ı yarış, dağ sürüşü, akrobasi veya bunun gibi özel sürüşler ya da diğer uygun olmayan sürüşler için kullanmamayı kabul eder. KULLANICI, Taşıt’ı toprak yol, su kaplı alanlar (normal sürüşü engelleyecek şekilde) veya yasaklanmış, yasadışı, başkalarını rahatsız edici herhangi bir bölge içinde kullanmayacağını kabul eder. KULLANICI, Taşıt’ı bir ödül ya da kiralama amacını, herhangi bir yasa, kural ya da düzenlemeyi ihlal amaçlı kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.  Taşıt’ın toplam taşıma kapasitesi azami 100 kg’dır. KULLANICI, Taşıt’ı kullandığı sırada kendi ağırlığı da dahil olmak üzere toplam 100 kg taşıyabilir.  BİNBİN-Elektrikli Skuter, çalışabilmesi için pilinin dönemsel olarak şarj edilmesi gereken bir elektrikli taşıttır. KULLANICI, Taşıt’ın bir elektrikli taşıt olduğunu ve bununla ilgili tüm sınırlama ve gerekliliklerin ışığında Taşıt’ı güvenli ve ihtiyatlı bir şekilde kullanmayı kabul ve taahhüt eder.  Taşıt’ın şarj miktarı kullanıma bağlı olarak düşecektir (hem yola hem zamana bağlı olarak) ve Taşıt’ın şarj gücü azaldıkça, Taşıt’ın hız ve diğer opsiyonel özellikleri de azalabilir (ya da bütünüyle sona erebilir).  KULLANICI’nın kiraladığı Taşıt’ın şarj gücü seviyesi, Taşıt’ın kiralama ya da çalıştırma işlemini başlatması sırasında BİNBİN tarafından garanti edilmez ve Taşıt’ın şarj gücü seviyesi her kiralama sırasında değişebilir.   xviii.Taşıt kullanımı sırasında şarj gücü kaybı oranı BİNBİN tarafından garanti edilmez ve Taşıt’ın şarj gücü kaybı oranı; yol koşulları, hava durumu ve diğer faktörlere ve/veya şeylere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Taşıt’taki şarj gücü seviyesini kontrol etmek ve Taşıt’ı çalıştırmadan önce şarj gücü seviyesinin yeterli olduğundan emin olmak KULLANICI’nın sorumluluğundadır.  KULLANICI’nın Taşıt’ı şarj etme gücünü kaybetmeden önce kullanabileceği mesafe ve/veya zaman hiçbir zaman BİNBİN tarafından garanti edilemez. Taşıt, KULLANICI’nın istediği yere ulaşmadan öncesi de dâhil olmak üzere kiralama sırasında herhangi bir zamanda çalışmasını durdurabilir. BİNBİN’in herhangi bir sorumluluğu yoktur. Taşıt’ın kiralama sırasında şarjı biterse, KULLANICI sürüşü işbu Sözleşme’nin tüm şartlarına göre sonuçlandırabilir. Sonuç anına göre Kurallar’a uygun olarak BİNBİN tarafından ücretlendirme yapılır. KULLANICI’nın Taşıt’ı şarj etmesi herhangi bir şekilde yasaktır. KULLANICI; herhangi bir kazayı, çarpışmayı, hasarı, bireysel yaralanmayı, ölümü, çalınan ya da kaybolan Taşıt’ı derhal ve süratle BİNBİN’e ve yetkili mercilere bildirmekle yükümlüdür. KULLANICI, çalınan Taşıt ile ilgili meydana gelen kullanım hatası, hasar ve kayıplar, yaralanma ve/veya ölüm, iddia ve talepler, maliyet ve harcamalar, cezalar, avukatlık ücretleri ve yargılama giderleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun ve diğer masrafların kendisine ait olduğunu kabul eder. KULLANICI, diğer KULLANICILAR’ın hizmetten yararlanabilmesi için Taşıt’ı zamanında, teslim aldığı gibi, eksiksiz ve çalışır vaziyette teslim edeceğini kabul ve taahhüt eder.  
5. ÜCRETLER VE ÖDEME
5.1 Ücretler ve ücret tarifesi; kullanım esnasında KULLANICI’nın bulunduğu konum itibariyle ve KULLANICILAR tarafından Taşıtlar’a talebin fazla olduğu hallerde değişiklik gösterecek nitelikte olup; bu şekilde belirlenmiş olan ücret Taşıt kullanılmaya başlamadan önce mobil uygulama içerisinde KULLANICI’nın bilgisine sunulur. Ücretlendirme işlemi, KULLANICI’nın mobil uygulama üzerindeki barkodu (QR kodu) sisteme okuttuğunda başlar ve yolculuk tamamlanıp mobil uygulamaya fotoğraf yüklemesi yapılana dek devam eder. KULLANICI’nın fotoğrafı yüklemeden yolculuğunu sonlandırdığı hallerde de kullanım bedeli ücretlendirilmeye devam eder.  
5.2 KULLANICI Taşıt’ı her bir sürüş başına ücretle ya da mobil uygulamada açıklanan fiyatlar dâhilinde kullanabilir. Her durumda, ücretler ve diğer harcamalar BİNBİN tarafından tahsil edilebilecek olup ücretler ve harcamalar yürürlükteki vergilere ve diğer yerel ücretlendirmelere tabi olacaktır. BİNBİN, ücretleri KULLANICI’dan (kredi kartı, ön ödemeli kart veya herhangi kabul edilen başka bir ödeme yöntemiyle) işbu Sözleşme’de tanımlandığı üzere tahsil eder. KULLANICI sürüşlere ve rezervasyonlara ilişkin ücretleri, KULLANICI tarafından işbu Sözleşme’nin ve/veya yasaların ihlal edilmesinden kaynaklanan zarar, tamirat bedeli, operasyon giderleri ve işbu Sözleşme’nin 20. Maddesi’nde düzenlenen “Cezalar” başlıklı maddesinde düzenlenen cezai şart bedellerinin, mobil uygulamaya eklemiş olduğu herhangi bir ödeme yöntemi ile BİNBİN tarafından ilgili aykırılığın tespiti halinde, BİNBİN tarafından önceden bilgilendirme yapılmasına gerek olmaksızın direkt olarak tahsil edilebileceğine onay vermektedir.  
5.3 BİNBİN, kendi takdirine bağlı olarak, indirim, hizmetlerle alakalı diğer özellikler veya ayrıcalıkların yerine geçebilecek ve BİNBİN’in her biri için ayrı ayrı belirleyeceği ek hükümlere tabi olan promosyon kodları (“Promosyon Kodları/Hediye Sürüş”) oluşturulabilir. Promosyon Kodları tek seferlik tekliflerdir ve yalnızca Mobil Uygulama üzerinden kullanılabilir. Promosyon Kodları; (i) planlanan amaçlarla tüm mevzuata uygun kullanılmalıdır, (ii) BİNBİN tarafından açıkça belirtilmedikçe kopyalanamaz, satılamaz, herhangi bir şekilde devredilemez, kamuya açık hale getirilemez, (iii) BİNBİN tarafından BİNBİN’in herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle geçersiz kılınabilir, (iv) BİNBİN’in her bir Promosyon Kodu için öne sürdüğü belirli şartlara uygun olarak kullanılabilir, (v) nakit yerine geçmez, (vi) kullanımınızdan önce süresi dolabilir, (vii) nakit karşılığına çevrilemez. BİNBİN, Promosyon Kodlarını güncelleme ya da iptal etme hakkını saklı tutar. Promosyon Kodları, yalnızca bir KULLANICI ve Hesap ile sınırlıdır ve başka tekliflerle birleştirilemez.  
5.4 Bir yolculuk için azami kiralama süresi 24 saattir. KULLANICI, 24 saatlik kiralama süreci içinde mobil uygulama üzerinden Taşıt’ı kilitleyeceğini ve Taşıt’ın fotoğrafını çekerek sisteme yükleyerek yolculuğunu sonlandıracağını kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, Taşıt’ı daha sonra tekrar kiralayabilir. KULLANICI, Taşıt’ın kilitlenmesi sürecinde oluşabilecek zaman kaynaklı gecikmelerin bilincinde olmaktan tek başına sorumludur. Taşıt iade edilirken birikmiş kiralama ücretleri BİNBİN tarafından KULLANICI’dan tahsil edilecektir. 48 saat içinde iade edilmeyen (kilitlenmiş ve sürüş tamamlanmış şekilde) Taşıtlar, kayıp ya da çalıntı olarak değerlendirilecek ve KULLANICI’dan 12.500 TL tahsil edilip, durum ilgili mercilere bildirilecektir. BİNBİN, ayrıca 24 saati geçen ve çalıntı ya da kayıp olarak sınıflandırılmamış kiralamalarda servis ücreti olarak 500 TL tahsil edebilir.  
5.5 Hizmetler’i kullanmak için kaydolan KULLANICI, mutlaka son kullanım tarihiyle birlikte geçerli bir kredi kartı ya da ön ödemeli kart bilgisi veya BİNBİN tarafından onaylanmış başka bir ödeme aracı (“Ödeme Aracı”) ile sunmalıdır. Kullanıcı, BinBin’e bildirdiği herhangi bir kredi kartının, banka kartının ya da ön ödemeli kartın BinBin tarafından ve/veya BinBin’in anlaşmalı olduğu bir elektronik para ödeme kuruluşu/banka tarafından sadece tahsilat amacı ile sınırlı olarak kullanılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, BİNBİN’e kendisi tarafından oluşturulan tüm ücretler için bildirdiği Ödeme Aracı’ndan tahsilat yetkisi verir. Tüm ücretler ve cezalar BİNBİN tarafından tahsil edilebilecektir. Ücret ve harcamalar yürürlükteki vergilere ve diğer ödeme yükümlülüklerine tabidir. Ödemenin kredi kartlarından veya ön ödemeleri kartlardan herhangi bir sorun veya bu kartlara ilişkin bakiye yetersizliği nedeniyle yapılamaması halinde karta yükleme yapılması ile veya limiti olan başka bir kartın sisteme tanıtılması ile KULLANICI’dan ödeme talep edilecektir. KULLANICI’nın ödeme yapmaktan imtina etmesi halinde BİNBİN tüm yasal yollara başvuru hakkını kullanmayı saklı tutar.  
5.6 KULLANICI’nın işbu Sözleşme’den doğan borçlarını zamanında ifa etmemesi veya bildirmiş olduğu Ödeme Araçları’ndan ödeme alınanaması halinde, geciken her ay için %5 gecikme faizi uygulanır.  
5.7 KULLANICI; Ödeme Aracından tahsil edilmiş bir ücrete itiraz edecekse, o ayın bitimine kadarki 10 gün içinde, bu durumu BİNBİN’e yazılı olarak bildirmeli ve sürüş tarihi ile söz konusu sürüşün yaklaşık başlangıç ve bitiş zamanları gibi ilgili tüm bilgileri BİNBİN’e sağlamalıdır. Süresi içinde yapılan itirazlar BİNBİN tarafından Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.’nin ticari defter ve kayıtları, teknik kayıtları, araç takip sistem kayıtları, mobil uygulama sistem kayıtları, kullanım alanı kamera kayıtları dikkate alınarak incelenir. KULLANICI’nın itirazının haklı olması halinde, haklılığın tespitinden itibaren yedi (7) gün içinde, hatalı tahsil edilen hizmet bedeli KULLANICI hesabına iade edilir. KULLANICI, geç iade nedeniyle, BİNBİN’den herhangi bir tazminat, faiz ve sair taleplerde bulunamayacağını bildiğini ve bu durumu kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.  
5.8 KULLANICI, Ödeme Aracı’yla ilgili tüm değişiklikleri ve muhtemel kart hırsızlıklarını BİNBİN’e derhal ve yazılı olarak bildirmeyi kabul ve taahhüt eder. KULLANICI’nın akıllı cep telefonunu çaldırması veya kaybetmesi halinde BİNBİN’e derhal ve yazılı bildirimde bulunarak sistemdeki Hesabın kaldırılması talebi oluşturulmalıdır. BİNBİN, KULLANICI’nın geç bildiriminden doğacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, kart hırsızlıklarından veya bunlara bağlı olarak üçüncü kişiler tarafından uygulamanın kullanılmasından sorumlu değildir.
6. MÜLKİYET
6.1 KULLANICI, Taşıt’ın ve burada belirtilen herhangi bir BİNBİN ekipmanının, her zaman, Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi’nin özel mülkiyetinde olduğunu kabul eder. Taşıtlar, KULLANICI’nın veya üçüncü kişilerin borçları nedeniyle haczedilemez, alıkonulamaz veya üzerlerinde hapis hakkı kullanılamaz.  
6.2 KULLANICI, Taşıtlar’da başta araç takip sistemi olmak üzere coğrafi yer tanımlamasını sağlayan istemler bulunduğunu bildiğini kabul eder.  
6.3 KULLANICI; Taşıt’ı, Taşıt’ın herhangi bir parçasını ya da BİNBİN’in herhangi bir ekipmanını sökmemeli, zarar vermemeli, üzerine yazı yazmamalı veya yazıları değiştirmemeli, tamir etmemeli ya da tahrip etmemelidir. Taşıt üzerindeki etiketlerin üzeri çizilmemeli, soyulmamalı, değiştirilmemeli ya da sökülmemelidir. Hizmetler’i kullanımınız size BİNBİN’in ticari unvanını, markalarını, logolarını, ürün ve hizmet adlarını BİNBİN’in önceden yazılı izni olmaksızın reklam, tanıtım veya referans amaçlı olarak kullanma hakkı tanımaz. KULLANICI, bu kurallara aykırı hareketi sonucu doğacak tüm zararlardan tek başına sorumlu olur ve KULLANICI ile BİNBİN arasındaki işbu Sözleşme BİNBİN tarafından tek taraflı olarak feshedilir. İşbu Sözleşme’nin feshi BİNBİN’in zararın tazmini hakkından vazgeçtiği şeklinde yorumlanamaz. Ayrıca, KULLANICI’nın bir daha BİNBİN mobil uygulaması kullanıcısı olması mümkün değildir. Bununla birlikte, KULLANICI, Taşıt’ın kullanımından kaynaklanan olağan aşınma ve yıpranmalardan sorumlu değildir.  
6.4 Aşağıdakiler kesinlikle yasaktır:   Hizmetler’in herhangi bir bölümünden telif hakkını, ticari markayı veya diğer müseccel bildirileri kaldırma, yok etme ve buna benzer şeyler;  BİNBİN tarafından açıkça belirtilmediği müddetçe Hizmetler’e bağlı yeniden üretim, değiştirme veya türev ürün hazırlama, dağıtma, lisans verme, kiralama, satma, yeniden satma, devretme, kamuya açma, kamuya sağlama, iblağ etme, yayınlama veya diğer şekillerde Hizmetler’i kötüye kullanma ve buna benzer şeyler; Yürürlükteki mevzuatın izin verdiği ölçü dışında Hizmetler’i kaynak koda dönüştürme, ters mühendislik yapma veya parçalara ayırma ve buna benzer şeyler;  Hizmetler’in herhangi bir parçasını eşleştirme, ikizleme veya çerçeveleme ve buna benzer şeyler;  Kazma, endeksleme, araştırma veya diğer bir şekilde veri madenciliği işlemi amacıyla veya Hizmetler’in çalışmasına ya da işlevine aşırı derecede yükleme yapan veya engelleyen herhangi bir program veya kod başlatma ya da kullanma ve buna benzer şeyler;  Hizmetler’e, ilgili sistemlere veya ağlara yetkisiz erişim sağlama veya bozma girişimi buna benzer şeyler.
7. EK KULLANIM KOŞULLARI 7.1 Güvenlik Kontrolü  
7.1.1 Taşıt’ın her bir kullanımından önce, KULLANICI işbu maddede sayılan temel güvenlik kontrollerini gerçekleştirmekle yükümlüdür: (i) lastiklerin sağlamlığı; (ii) tüm fren ve ışıkların güvenli çalışması; (iii) taşıt kadrosunun kondisyon yeterliliği; (iv) yeterli şarj gücü; ve (v) herhangi bir hasar işareti, olağandışı ve haddinden fazla aşınma, veya diğer açıkça görülebilecek mekanik problem/bakım gereksinimi.  
7.1.2 KULLANICI, göze çarpan herhangi bir durum bulunması halinde Taşıt’ı kullanmayacağını ve bu durumu derhal BİNBİN müşteri hizmetlerine ileteceğini kabul eder.  
7.1.3 KULLANICI kullanıma uygun olmayan bir Taşıt’ı kullanmaya başlar ise, 2 dakika içerisinde ücretsiz olarak iade etme hakkına sahiptir. Bu durumda başka bir Taşıt’ı sistemden ücretsiz olarak kiralayabilir. KULLANICI’ya yakın bir konumda veya kullanıma uygun başka bir Taşıt’ın bulunmaması halinde KULLANICI’dan ücret tahsili yapılamaz. Ancak, Taşıt’ın arızalı olmasına rağmen kullanılması ve/veya durumun bildirilmemesi halinde KULLANICI daha sonra ücret iadesi talebinde bulunamaz. Ayrıca, hasarlı Taşıt’ı teslim alan KULLANICI bu durumu derhal BİNBİN’e yazılı olarak bildirmez ve bu yolculuk sırasında bir kaza meydana gelirse doğacak her türlü zararlardan KULLANICI tek başına sorumlu olur.  
7.2 Kayıp ya da Çalıntı   Bir Taşıt (i) 24 ardışık saat içinde geri getirilmezse, (ii) GPS ünitesi devre dışı bırakılırsa, (iii) yolculuğun bitmesinin ardından 10 dakikadan fazla izinsiz bir özel mülke, kilitli bir alana veya herhangi umuma kapalı bir alana park edilirse, (iv) herhangi bir yolculuk içinde bulunmadığı halde yetkilendirilmemiş bir üçüncü taraf ya da herhangi başka bir KULLANICI tarafından hareket ettirilirse veya (v) BİNBİN’in Taşıt’ı çalıntı olarak değerlendirebileceği durumlar meydana gelirse, Taşıt kayıp ya da çalıntı olarak kabul edilir. Makul gerekçeler ileri sürülmedikçe KULLANICI ve BİNBİN; kayıp veya çalınmış Taşıtlar’ın sorumluluğu o Taşıt ile yoluculuğu tamamlamış son KULLANICI’ya ait olduğunu kabul eder. Eğer BİNBİN bir Taşıt’ın çalınmış ya da kayıp olduğunu varsayarsa, iade ve diğer uygun tazminat ve tazminatların alınması ve ilgili mercilere bildirim de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, (Taşıt’ın son kullanıcısının bilgisi dâhilinde veya aksi belirtilmediği takdirde) her türlü aksiyonu alabilir. KULLANICI, Taşıt’ın kaybolduğunu ya da çalındığını BİNBİN’e olabilecek en hızlı şekilde ve derhal bildireceğini kabul eder. Taraflar, BİNBİN’in veri tabanındaki bilgilerin, muhtemel bir uyuşmazlıkta bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve yine HMK 193. Maddesi gereğince kesin delil olacağını kabul ve taahhüt ederler.  
7.3 Sürüş Güvenliği
 7.3.1 İlgili mevzuat uyarınca, Taşıt’ın hususiyetini göz önünde bulundurarak, koruma başlığı (kask), gözü dış tesirlere karşı koruyacak veya görüşe engel olmayacak koruma gözlüğü, gece sürüşleri içim reflektif işaretli giyecekler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere güvenli bir sürüş için gerekli ekipmanları kullanmak tamamen KULLANICI’nın sorumluluğundadır.  
7.3.2 BİNBİN, tüm KULLANICILAR’ın vücut ölçülerine uygun, tam oturan ve üreticinin önerilerine göre bağlanmış; Snell, CPSC, ANSI veya ASTM onaylı bir koruma başlığı kullanmalarını tavsiye eder.  
7.3.3 KULLANICI; olay sırasında kask giysin giymesin, Hizmetler’i kullanırken meydana gelen bir yaralanmada veya ölümde herhangi bir üçüncü kişinin sorumlu olmadığını kabul eder. KULLANICI, koruma başlığı ya da koruyucu ekipman giymemenin tüm riskini üstlenir. KULLANICI bu Sözleşme’de açıkça belirtilmeyen ek güvenlik önlemlerine ya da uyarılarına ihtiyaç duyabilir ve bunları yerine getirmekle yükümlüdür.  
7.4 Taşıt Rotası KULLANICI, BİNBİN’in Taşıt’ı kullanmak için bir rota ya da alan sunmadığını kabul eder ve BİNBİN hiçbir zaman yolculuğun yapıldığı bölgenin güvenliğini garanti etmez. Kullanıcı; yolların, kaldırımların, araç şeritleri ve araç rotalarının hava, trafik veya diğer risklerin yolculuk için tehlikeli olabileceğinin farkındadır.  
7.5 Hizmet ve Kullanıma İlişkin Sınırlamalar
7.5.1. KULLANICI, BİNBİN’in herhangi bir taşıyıcı olmadığını kabul eder. Toplu taşıma araçları, taksiler ve yürüyüş yolları dâhil olmak üzere, alternatif özel ve kamu ulaşım seçenekleri halka ve KULLANICI’nın kendisine sunulmuştur. BİNBİN, Taşıtlar’ı yalnızca bir alternatif olarak sunar ve bu hizmetin, yalnızca Taşıt’ı kendi başına kullanabilecek ve işbu Sözleşme’nin tüm şartlarını ve koşullarını kabul etmiş kişiler tarafından kullanılması amaçlanmıştır.  
7.5.2 BİNBİN, Hizmetler’in yılın 365 günü uygun olması için gereken tüm çabayı gösterir, ama mücbir sebepler, öngörülemeyen olaylar ya da diğer durumların engel olması halinde BİNBİN işbu Hizmetler’in her zaman uygun olmasını garanti etmez. Hizmetler’e ulaşmak aynı zamanda Taşıtlar’ın uygun olmasına da bağlıdır. BİNBİN, Hizmetler’in ve Taşıtlar’ın her an uygun olmasının garantisini vermez. KULLANICI, BİNBİN’in Taşıt’ı herhangi bir zamanda geri çağırabileceğini kabul eder.  
8. KISITLAMALAR
Herhangi bir zamanda ve KULLANICI’nın rızası dışında, BİNBİN, kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir sebep göstermeksizin, KULLANICI’nın Hizmetler’i kullanımını kısıtlayabilir veya tamamen engelleyebilir ya da elektrikli skuter kiralama faaliyetlerini sonlandırabilir. Ayrıca ilgili mevzuat kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili otoritelerin aldığı kararlar uyarınca elektirkli skuter kullanımının yasaklandığı veya askıya alındığı zamanlarda KULLANICI’lar Taşıt kullanımının mümkün olmadığını, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili otoritelerin aldığı kararlara uyacağını kabul ve taahhüt eder.  
9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
9.1 BinBin, KULLANICI’ların gizli bilgilerini, kendi gizliliğini korumak ve muhafaza etmek için aldığı önlemleri alarak, makul seviyeden az titizlik göstermeyerek koruyacağını ve bilgileri bilmeye mutlaka ihtiyacı olan yetkili çalışanlar (kendi çalışanları da dâhil olmak üzere) ile sınırlı tutacağını kabul eder. BinBin, KULLANICI’ların kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca işlemekte olup kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bilgiler, Aydınlatma Metni’nde Kullanıcılara sunulmaktadır.  
9.2 KULLANICI, işbu Sözleşme ekinde yer alan Aydınlatma Metnini okuduğunu ve onayladığını kabul ve beyan eder.  
10. FERAGAT VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
HİZMETLER’İ KULLANIMINIZDAN DOĞACAK TÜM RİSKİN, YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE SİZE AİT OLACAĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ.   BİNBİN meydana gelebilecek hasarlara karşı uyarmış olsa bile Hizmetler’in kullanımıyla bağlantılı veya herhangi bir şekilde bunun sonucu olan kâr kaybı, veri kaybı, kişisel yaralanma ve/veya ölüm ve mal hasarı dâhil hiçbir dolaylı, tesadüfi, hususi, emsal niteliğinde, ceza gerektiren ve sonucu olan zararlardan ve hasarlardan yükümlü değildir. BinBin, bu tür zarar ve hasarların olma olasılığına karşı uyarmış olsa bile aşağıdakilerden kaynaklanan herhangi bir zarardan ve hasardan, yükümlülükten veya kayıptan sorumlu tutulamaz: (i) KULLANICI’nın Hizmetler’i kullanması, Hizmetler’le alâkası ya da Hizmetler’e erişimi veya kullanımının aksaması; (ii) BinBin’in makul kontrolünün dışındaki sebeplerden kaynaklanan performans gecikmelerinden ya da başarısızlıklarından, BinBin sorumlu değildir.   KULLANICI, Taşıt’ın güvenli bir şekilde hareket etmesinden sürekli olarak şahsen ve tamamen tek başına sorumludur. KULLANICI, Taşıt’ın yakın zamanda bakım görmüş olsa bile veya elektrikli skuterlar sıfır olarak kullanıma sunulmuş olsa dahi, bozulabileceğini ve bu bozuklukların kazaya, hasara, yaralanmalara, kazaya bağlı olarak ölümlere sebebiyet verebileceğini kabul eder ve bu durumun farkındadır.  Mevzuatın izin verdiği ölçüde ve KULLANICI’nın Hizmetler’den, Taşıtlar’dan veya ilgili ekipmanlardan herhangi birini kullanmasına bağlı olarak, BİNBİN; herhangi bir şekilde uygunluk garantisi de dahil olmak üzere tüm açık ve zımni garanti vermemektedir. Tüm Hizmetler, Taşıtlar ve ilgili ekipmanlar “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu kadar” sağlanmaktadır ve bunlara güvenmek KULLANICI’nın kendi takdirine bağlıdır. KULLANICI, herhangi bir Hizmet’i, Taşıt’ı ve ilgili ekipmanları kullanmanın yaralanma, KULLANICI’nın ölümü, mala zarar verme gibi görünür-görünmez riskler, tehlikeler taşıdığının ve bu risklerin her zaman tahmin edilemeyeceğinin; öngörülemeyeceğinin farkındadır.
11. MÜCBİR SEBEPLER
11.1 Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, BİNBİN’in gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın uygulama, web sitesi, sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla BİNBİN’in makul kontrolü haricinde gelişen ve BİNBİN’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği ve/veya önleyemeyeceği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.  
11.2 Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edinimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.  
12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasından doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın/uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
13. DELİL SÖZLEŞMESİ
Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek her tür ihtilaflarda BİNBİN’in ticari defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari iletilerin, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-postaların, sosyal medya yazışmalarının, bağlayıcı, muteber, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bunların kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
14. FERAGAT VE BÖLÜNEBİLİRLİK
Taraflar’dan birinin Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.  
15. DEVİR VE TEMLİK
KULLANICI işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlüklerini BİNBİN’nin yazılı onayı olmaksızın kısmen ve/veya tamamen üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.  
16. TÜM ANLAŞMA VE SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
İşbu Sözleşme, Taraflar arasında BİNBİN’in sağlayacağı hizmetler ve ifa edeceği işler hakkında varılan mutabakat ve anlaşmanın tamamını kapsar ve Taraflar arasında söz konusu hizmete ilişkin daha önceki tüm anlaşmaların yerine geçer ve onları geçersiz kılar. Herhangi bir zamanda, KULLANICI’nın rızası aranmaksızın, BİNBİN tek taraflı olarak, kendi takdir yetkisiyle, işbu Sözleşme’yi değiştirebilir, düzenleyebilir veya üzerinde iyileştirmeler yapabilir. İşbu Sözleşme üzerinde yapılan herhangi bir düzenleme ve değişiklikten sonra Hizmetler’in kullanılması, bu değişikliklerin ve düzenlemelerin KULLANICI tarafından kabul edildiğini ve bu değişimlerden sorumlu olduğunu gösterir. KULLANICI işbu Sözleşme’yi yapılan değişiklikler ve düzenlemeler hakkında bilgi edinmek amaçlı düzenli olarak okumalıdır. İşbu Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapıldığı takdirde, BİNBİN web sitesinde ve mobil uygulamada bir açıklama yayınlayacaktır. Web sitesinde ve mobil uygulamadan belirtilen ücret ve cezalar, işbu Sözleşme’de belirlenen herhangi bir ücret ve cezayı hükümsüz kılar.    
17. SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI
İşbu Sözleşme’deki madde başlıkları, Sözleşme’nin yorumunu etkilemez. “Veya” kelimesi kendi anlamından farklı bir anlam ifade etmez. “Dahil” kelimesi “dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın” anlamındadır. Bağlam aksini gerektirmedikçe, tekil sayıdaki veya çoğul sayıdaki kelimelerin her biri tekil sayıyı veya çoğul sayıyı ifade eder. Tüm zamirler eril, dişil ve cinsiyetsiz zamir biçimlerini içerir.  
18. FESİH
Taraflar işbu Sözleşme’yi bildirimsiz ve tek taraflı irade açıklamasıyla her zaman feshedebilir. İşbu Sözleşme’nin feshi halinde Tarafların birbirinden olan alacakları bu durumdan etkilenmez. KULLANICI’nın işbu Sözleşme’yi feshetmesi halinde, BİNBİN tarafından sunulan Hizmetler’in kullanımını derhal durdurması gerekmektedir. Ancak KULLANICI; kendisi tarafından işbu Sözleşme’yi sona erdirmeye kadar geçen sürede yapılan kullanımlar karşılığında ücret ve harcamaların BİNBİN tarafından tahsil edileceğini ve yukarıda bahsi geçen diğer zarar ve hasarlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
19. İPTAL VE İADE
KULLANICI aracın kullanımı sırasında meydana gelmiş/gelecek/gelmesi muhtemel teknik sorunları (Elektronik-Manuel kilitlerin açılamaması, uygulamada sürüşün başlayıp aracın açılıp kapanması) derhal BİNBİN’e destek@binbinscooters.com adresi üzerinden bildirilmelidir. KULLANICI tarafından gönderilen istek ve sorun bildirimi BİNBİN tarafından 2 iş günü içerisinde; sorunun teknik incelemeyi gerektirmesi halinde ise 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılır. İşbu bildirimin Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri tarafından denetimi sonucu teknik arızanın aracın kendisinden kaynaklandığının tespit edilmesi halinde bildirimin yapılmasından itibaren en geç 14 gün içerisinde KULLANICI tarafından yapılan ödemenin iptali yahut KULLANICI’ya tamamen/kısmen iadesi için gerekli işlemler yapılır. İade işlemi KULLANICI’nın ödeme anında seçmiş olduğu ödeme yöntemi ve ödeme aracı ile aynı koşullarla sağlanmakta olup ilgili bankanın bankacılık mevzuatı yahut KULLANICI ile arasındaki sözleşmeden kaynaklanan geri ödeme işlem süresine bağlı olarak kredi kartlarında 2-15, debit kartlarda ise 10-24 gün içerisinde gerçekleştirilmektedir, ancak KULLANICI; BinBin Cüzdan Bireysel Kullanıcı Sözleşmesi’ni onaylamış ise iadeler öncelikle KULLANICI’nın Cüzdan Hesabı’na hediye TL olarak yapılacaktır ve KULLANICI’nın aksini talep etmesi halinde BinBin Çağrı Merkezi’ni araması veya BİNBİN’e destek@binbinscooters.com adresi üzerinden iletmesi koşulu ile ilgili banka hesabına yukarıdaki usule uygun olarak iade işlemi yapılacaktır.  
20. CEZALAR
KULLANICI’nın işbu Sözleşme’de düzenlenmiş ve/veya mobil uygulama üzerinden iletilmiş kural ve yasalara aykırı davranması halinde, BİNBİN, KULLANICI’dan aşağıdaki cezai şart tutarlarını tahsil eder. KULLANICI, bu durumu bildiğini; işbu Sözleşme’nin hükümlerine ve yasal koşullara uygun davranacağını; aksi takdirde aşağıda belirtilen cezai şart tutarlarının BİNBİN tarafından Ödeme Araçları’ndan tahsil edileceğini; tahsil edilememesi halinde bu tutarı BİNBİN’in ilk talebi ile ödeyeceğini; aksi halde BİNBİN tarafından sözleşmeye aykırılıktan doğan zararın tazmini hakkına ek olarak cezai şart tutarının da yasal yollara başvurularak talep ve tahsil edileceğini bildiğini kabul beyan ve taahhüt eder:   KULLANICI kaynaklı olarak meydana gelecek zararlar; 4.000,00 TL’ye kadar tespit edilecek tamir bedeli  Çalınma ve/veya Taşıt’ın kaybedilmesi; Skuter bedeli olan 20.000,00 TL Birden fazla kişinin Taşıt’ı kullanması 300,00 TL  Park kurallarına aykırı park etme (kısa direk, yangın musluğu duba, refüj, kepenk, çöp konteyneri ve engelli yolları üzerine yapılan parklar, Taşıt’ın kendine kilitlenmesi veya Taşıt’ı başka bir taşıt üzerine kilitlemesi vb.) 80,00 TL  Engelli yollarına veya işaretlerine park etme; 250,00 TL  BİNBİN’in belirlediği alan dışında kullanılması ve alan dışına bırakılması; 80,00 TL  Taşıt’ın kamuya açık olmayan veya özel mülke park edilmesi; 200,00 TL  Taşıt ile toplu taşıma araçlarına binilmesi; 500,00 TL  Taşıt’ın hususi araç ile taşınması; 500,00 TL  BİNBİN’in hesap sahibi dışında biri tarafından kullanılması ya da KULLANICI Hesabı’na yönelik eksik, yanlış ve gerçek olmayan bilgiler aktarılması; 300,00 TL  Taşıt’ın herhangi bir şekilde zayi olması halinde (denize düşme vb. olaylar); Skuter bedeli olan 20.000,00 TL  Azami kiralama sürelerinin aşılması; 500,00 TL Sürüş sonu fotoğrafının arka arkaya üç kere kurallara aykırı olarak çekilmesi; 80,00 TL’ye kadar.  İşbu maddede düzenlenen ceza bedellerinin tahsil edilmesi, BİNBİN’in ek operasyon maliyetlerini ve cezayı aşan zararını talep etme hakkını engellemeyecek olup BİNBİN işbu Sözleşme’yi ve/veya yasaları ihlalden kaynaklanabilecek tüm hukuki ve cezai hak ve alacak taleplerini saklı tutmaktadır. Eğer hatalı bir tespit yapıldığını düşünüyorsanız gerekçeli ve açıklayıcı bir metinle destek@binbinscooters.com adresine e-posta gönderiniz.
21. TEBLİGAT ADRESLERİ
BİNBİN, Hizmetler üzerinden genel bir bildirim olarak, e-posta adresinize e-posta göndererek, mobil uygulama üzerinden veya Hesabınızda belirtilen adresinize yazılı olarak göndererek bildirimde bulunabilir. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. BİNBİN’e destek@binbinscooters.com adresine e-posta göndererek ulaşabilir ve bildirimde bulunabilirsiniz.  
22. KULLANICI KABUL BEYANI
KULLANICI; işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü, hüküm ve koşulları okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını, Sözleşme’nin hukuki ve bağlayıcı etkilerinin tamamen farkında olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, Feragat ve Sorumluluğun Sınırlandırılması kapsamında yasal haklarının ve başvuru yollarının sınırladığını kabul eder. KULLANICI, Taşıt’ın kullanımına aşina olduğunu ve Taşıt’ı sürmeye makul derecede yetkin ve fiziksel ve/veya psikolojik olarak uygun olduğunu beyan ve taahhüt eder. KULLANICI; 15 yaşında veya daha büyük olduğunu, kuralların gerektirdiği güvenlik tedbirlerini alacağını, başka bir yolcu ile Taşıt’a binmeyeceğini, tüm trafik kurallarına uyacağını, Taşıt’ı tüm riskleri kabul ederek kullanacağını onaylar ve kabul eder. KULLANICI; işbu Sözleşme’yi onaylamak suretiyle Hizmetler’e erişim ve kullanımı ile işbu Sözleşme’de belirtilen şartları ve koşulları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.    
23. YÜRÜRLÜK  
İşbu Sözleşme’nin tüm hüküm ve koşulları, KULLANICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle kabul edilmiş olup, KULLANICI’nın kayıt forumunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girecektir.  BinBin, işbu Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel şartları aynı link altında güncel tarih ile yayınlayacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, yayınlandığı andan itibaren geçerli ve yürürlükte olacak ve mevcut veya yeni tüm KULLANICILAR güncellenen işbu Sözleşme’deki şart ve koşullara tabi olacaktır. Bu tür bir bildirimden sonra Hizmetler’e erişime veya Hizmetler’in kullanımına devam etmeniz, değiştirilmiş hükümlere bağlı kalmayı kabul ettiğiniz anlamına gelir. Son revize tarihi 29.01.2022.